Si votuan deputetet e parlamentit Evropian për lejimin e Kosovës për të hyrë në negociata ndërinstitucionale për liberalizimin e vizave.

0

Subjekti i votimit: vendimi për lejimin e Kosovës për të hyrë në negociata ndërinstitucionale për liberalizimin e vizave.

Nga kjo tabelë mund të vërehet se ka pasur një përqindje të madhe të deputetëve që ishin të pranishëm gjatë procesit të votimit
të cilët zgjodhën të mos votonin. Megjithatë, votimi ishte i suksesshëm dhe u miratua vendimi për lejimin e Kosovës për të hyrë në negociatat ndërinstitucionale me vendet e BE-së për liberalizimin e vizave.

Share.

Comments are closed.

Ky projekt u përzgjodh në mesin e finalistëve të sfidës Dig Data dhe mbështetet nga Fondacioni i Mijëvjeçarit të Kosovës (MFK) dhe Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC).

Kjo deklaratë mohim informon lexuesit se pikëpamjet, mendimet dhe opinionet e shprehura në këtë faqe i përkasin vetëm autorit, dhe nuk përfaqësojnë pikëpamjet e asnjë organizate, grupi ose individi tjetër.