Vlera e Eksportit, Importit, dhe Bilanci Tregtar sipas shteteve

0

Sa është vlera e mallrave të eksportuara nga Kosova dhe të importuara në Kosovë nga vendet tjera të botës? Me cilat shtete Kosova ka pasur bilanc pozitiv tregtar dhe me cilat bilanc negativ? Përmes këtij grafiku ju mund të shihni cilat shtete ishin partnerët më të mëdhenj tregtar të Kosovës nga viti 2015 deri në Janar 2019.

Të dhënat e përdorura për të krijuar këtë grafik interaktiv janë shkarkuar nga webfaqja e Doganave të Kosovës në këtë link: https://dogana.rks-gov.net/per-doganen/statistikat-dhe-arritjet/bilanci-tregtare-bazuar-ne-tarife/

Share.

Comments are closed.

Ky projekt u përzgjodh në mesin e finalistëve të sfidës Dig Data dhe mbështetet nga Fondacioni i Mijëvjeçarit të Kosovës (MFK) dhe Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC).

Kjo deklaratë mohim informon lexuesit se pikëpamjet, mendimet dhe opinionet e shprehura në këtë faqe i përkasin vetëm autorit, dhe nuk përfaqësojnë pikëpamjet e asnjë organizate, grupi ose individi tjetër.